انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟


یکی از ابزارهای تحلیلی در بورس شاخص نام دارد، شاخص نمودار یا نماگری برای نشان دادن تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در یک زمان مشخص است؛ شاخص انواع مختلفی دارد که بر اساس متغییرهای آن دسته بندی می‌شود و هرکدام نشانگر متغییر خاصی هستند.

انواع شاخص در بورس

یکی از ابزارهای تحلیلی در بورس شاخص نام دارد، شاخص نمودار یا نماگری برای نشان دادن تغییرات قیمت سهام شرکت های بورسی در یک زمان مشخص است؛ شاخص انواع مختلفی دارد که بر اساس متغییرهای آن دسته بندی می‌شود و هرکدام نشانگر متغییر خاصی هستند.

یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری یا تحقیق و تحلیل نیاز به بررسی قیمت یا بازدهی سهام یک شرکت یا حوزه مشخص دارد و برای دستیابی به این اطلاعات باید قیمت سهام شرکت مورد نظر را در زمان های مختلف بررسی کند، اما زمانی که این بررسی ابعاد بیشتری را در بر بگیرد، نیاز به یک نماگر یا نمودار مشخص دارد که وضعیت عمومی قیمت یا بازدهی در میان شرکتهای مورد بررسی را نشان خواهد داد. به نماگری که چنین اطلاعاتی را در اختیار فرد می گذارد شاخص می گویند. ، شاخص نوعی داده آماری است که به سرمایه گذار یا تحلیلگر اطلاعاتی از تغییرات انجام شده در متغییرهای مختلف در یک زمان معین را می دهد در واقع شاخص نوعی نمودار است که وضعیت متغییر ها را در یک زمان مشخص به صورت جامع نمایش می دهد. شاخص ها به ۵ دسته زیر تقسیم می شوند که هر کدام نشان دهنده تغییرات متغییر خاصی هستند:

شاخص کل قیمت تپیکس

شاخص بازده نقدی تپیکس

شاخص قیمت ۵۰ شرکت فعالتر

همه چیز درباره شاخص کل قیمت تپیکس

شاخص کل قیمت که در بازار سرمایه tipex نامیده می شود نوعی داده اطلاعاتی است که بازدهی سطح قیمتی کل سهام موجود در بازار را نشان می دهد. درواقع شاخص شرایط عمومی شرکتهای مورد بررسی را نشان می دهد و معیاری برای سنجش وضعیت کلی بازار اوراق بهادار است. شاخص کل به دو دسته شاخص کل قیمت و شاخص کل هم وزن تقسیم می شود.

شاخص کل قیمت (tipex) یک عدد است و تغییرات آن را با واحد بیان می کنند. شاخص کل قیمت سطح قیمت را در مقایسه با تاریخ مشخصی که تاریخ مبداء نام دارد نشان می دهند یعنی یک سال معین را به عنوان سال پایه تعیین می کنند و تمامی ارقام شرکت‌ها در آن سال را به عنوان ارقام مبدا در سال پایه معفی می کنند و بعد از آن هرگونه تغییری در ارقام نسبت به سال و قیمت مبدا سنجید می شود. بر همین اساس سرمایه گذار یا تحلیل گر می تواند روند صعود و نزول کل بازار را در مدت زمان مشخصی مورد بررسی قرار دهد و این داده آماری قابلیت تفسیر پیدا می کند. در بازار سرمایه ایران سال مبدا در بورس اوراق بهادار سال ۱۳۶۹ تعیین شده است. در شاخص قیمت کل تعداد سهام یک شرکت به عنوان وزن قیمت‌ها در چگونگی تغییرات آن دارد. یعنی بر اساس بزرگی و کوچکی شرکت ها تغییرات شاخص قیمت کل تغییر می کند.

شاخص کل هم وزن بخشی از شاخص کل تیپکس است که در این شاخص همه شرکت ها در یک سطح قرار گرفته و بزرگی و کوچکی شرکت در چگونگی تغییرات آن نقشی ندارد و همه شرکت ها در یک سطح قرار میگیرند و بر اساس خرید و فروش ها انجام شده در طول روز شاخص کل هم وزن تغییر می کند.

تغییرات شاخص کل و هم وزن چه چیزهایی را نشان می دهند؟

تغییرات شاخص قییمت کل و هم وزن در کنار یکدیگر تفسیرهای مختلفی دارند به طور مثال زمانی که شاخص قیت کل مثبت است اما شاخص هم وزن منفی بیانگر این است که سهام بیشتر شرکت ها کاهش قیمت داشته است و تنها شرکت های شاخص ساز یا بزرگ هستند که معاملات مثبتی داشته و بر این اساس توانسته اند شاخص را مثبت نگه دارند. بالعکس آن هم امکان دارد یعنی شاخص قیمت کل منفی است اما شاخص هم وزن مثبت که این نشان می دهد که اکثر سهام شرکت ها با رشد قیمت همراه بوده اند اما شرکت های شاخص ساز به دلیل معملات منفی که داشته اند روی شاخص قیمت کل تاثیر گذاشته و آن را منفی کرده است.

شاخص قیمت و بازده نقدی (tidpix)

شاخص قیمت و بازده نقدی که در بازار سرمایه tidpix نامیده می شود یک داده آماری است که نماگر بازدهی کل بورس اوراق بهادار است. تغییرات این شاخص نشانگر بازدة کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازدة نقدی پرداختی، متأثر میشود. این شاخص کلیۀ شرکتهای پذیرفته شده در بورس را دربردارد و شیوة وزندهی و محاسبۀ آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX (است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوة تعدیل آنها است. در این شاخص سود به دو روش به سرمایه گذار داده می شود. یکی از روش ها سود تقسیمی سالیانه است که در مجامع شرکت ها تقسیم خواهد شد و دیگر سودی است که از افزایش قیمت سهام سرمایه گذار کسب سود می کند.

شاخص بازده نقدی بخشی از شاخص بازده است که تنها متغییر آن سود تقسیم شده در مجامع است.شاخص بازده نقدی بازدهی شرکت سودهای پرداختی توسط شرکت‌های بورسی را محاسبه می کند.

شاخص صنعت و مالی

شاخص کل از شرکت های مختلف در صنایع مختلف تشکیل شده است، در سال ۱۳۸۴ شرکت های پذیرفته شده در بورس بر اساس صنایعی که در آن فعال هستند طبقه بندی شده و به ۳۶ صنعت تقسیم شدند. شرکت های پذیرفته شده در بورس به دو دسته صنعتی و مالی تقسیم بندی شدند و برای هر کدام از این دسته ها یک شاخص تعریف شد که این شاخص نمایانگر شاخص قیمت سهام شرکت های آن حوزه است.

شاخص صنعت شامل شاخص قیمت سهام کلیۀ شرکتهای بورس به جز واسطه گری های مالی است که در محاسبه و تعدیل از نحوه محاسبه و قوانین شاخص کل قیمت الگو برداری می کنند.

شاخص مالی در برگیرنده شاخص قیمت سهام شرکتهای واسطه گری های مالی است که نوع محاسبه متغییرهای آن بر اساس محاسبه شاخص قیت کل انجام می شود.

شاخص ۵۰ شرکت برتر

شاخص ۵۰ شرکت فعال نمایان گر تغییرات قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر بورس در مدت زمان مشخص است و لیست ۵۰ شرکت فعال در بورس هر ۳ ماه یکبار توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر می شود. شاخص ۵۰ شرکت برتر در واقع نشان دهنده تغییرات میانگین وزنی ۵۰ شرکت است

معرفی انواع متدولوژی مهندسی مجدد

انواع متدولوژی مهندسی مجدد
انواع متدولوژی مهندسی مجدد چیست؟ از آنجا که نظریه مهندسی مجدد نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود کسب‌وکار است، روشها و رویکردهای آن همچنان در حال توسعه‌اند و نیز به دلیل کاربردهای مختلف مفاهیم مهندسی مجدد، متدولوژیهای آن نیز از یکدیگر متمایزند، زیرا میزان تاکید بر روی برخی فاکتورها در یک پروژه مهندسی مجدد با پروژه دیگر متفاوت است.
رویکردها و متدولوژیهای متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است که می‌توان دسته‌بندی های مختلفی برای آنها در نظر گرفت. یک روش برای دسته‌بندی پروژه‌های مهندسی مجدد ، چگونگی تاکید و تمرکز آنها بر روی فاکتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات، استراتژی، مدیریت کیفیت، عملیات و منابع انسانی است. روش دیگر، چگونگی نگرش متدولوژیها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی‌بودن آن است؛ به عنوان مثال هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد به خلاقیت، ابداع و تفکر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می‌دانند؛ چنانکه معتقدند برای مهندسی مجدد، سازمان می‌بایست با یک صفحه سفید آغازی دوباره داشته باشد. با چنین نگاهی تعریف یک رویکرد ساخت‌یافته برای مهندسی مجدد غیرممکن است. از طرف دیگر افرادی چون داونپورت، شورت، هاریسون و فیوری معتقد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد، ارائه طرح ها و برنامه‌های کاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی ‌است؛ در این مجال تلاش می‌شود تا بعضی متدولوژی های ساخت‌یافته به طور خلاصه شرح داده شود؛ به طور کلی متدولوژی مجموعه‌ای سازمان‌یافته از روشها ، تکنیک‌ها و ابزارهاست که به منظور دستیابی به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده، توسعه یافته است .

برای اجرای مهندسی مجدد متدولوژی های ساخت‌یافته بسیاری پیشنهاد شده است که اغلب آنها اجزاء مشترکی داشته و اجرای مهندسی مجدد را به عنوان پروژه‌ای که در سازمان از بالا به پایین تعریف می‌شود نشان می‌دهند .
متدولوژی های معروف مهندسی مجدد عبارتند از :

۱ – متدولوژی مهندسی مجدد کلین (Kelien,1994)
گامهای آن عبارتند از :
۱-۱- آماده‌سازی: در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می‌شوند.
۱-۲- تشخیص: توسعه مدل های مشتری‌مدار برای فرایندهای کسب‌وکار .
۱-۳- انتخاب: انتخاب فرایندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد .
۱-۴- راه حل: تعریف نیازهای فنی برای فرایندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی.
۱-۵- انتقال: اجرای مهندسی مجدد.

۲ – متدولوژی مهندسی مجدد فیوری (Furey,1993)
۲-۱- تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهداف .
۲-۲- اندازه‌گیری و نقشه‌کردن فرایندهای موجود .
۲-۳- تجزیه‌و‌تحلیل فرایندهای موجود .
۲-۴- الگوبرداری از بهترین عملکرد .
۲-۵- طراحی فرایندهای جدید .
۲-۶- اجرای فرایندهای باز مهندسی شده.

۳ – متدولوژی مهندسی مجدد گاها (Guha,1993)
۳-۱- چشم‌انداز: به تصویر کشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریت، تشخیص، فرصت های مهندسی مجدد، همراستایی با استراتژی های کسب‌وکار و تعریف های لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات .
۳-۲- اقدامات اولیه: سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملکرد .
۳-۳- تشخیص: مستند کردن فرایندهای انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ موجود و تشخیص شکافها در عملکرد .
۳-۴- آلترناتیوها: تعریف جایگزین ها ، نمونه‌های اولیه و انتخاب زیرساخت های فناوری اطلاعات .
۳-۵- احیا و نوسازی: اجرای مهندسی مجدد و نصب مولفه‌های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مولفه‌های کسب‌وکار .
۳-۶- مانیتورینگ: تشخیص اندازه‌گیری های عملکرد و بهبودهای مستمر .

۴ – متدولوژی مهندسی مجدد جوهانسون (Gohansson,1993)
۴-۱- کشف: تنظیم استراتژیها و چشم‌انداز برای کسب‌وکار .
۴-۲- طراحی مجدد: طراحی مجدد کلیه فعالیتها ، مهارتها و فرایندها .
۴-۳- تحقق: تکنیک های مدیریت تغییر، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، ارتباطات، اندازه‌گیری عملکرد و مدیریت تغییر .

۵- متدولوژی مهندسی مجدد پتروزو و استپر (Stepper & Petrozzo,1994)
۵-۱- کشف: تشخیص مساله ، تنظیم اهداف ، تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد و شکل‌دادن تیم مهندسی مجدد .
۵-۲- جستجو و جمع‌آوری: تجزیه‌وتحلیل فرایند، مستندسازی، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات .
۵-۳- نوآوری و ساخت: تفکر مجدد در خصوص فرایندها .
۵-۴- سازماندهی مجدد، آموزش مجدد و ابزارسازی مجدد: اجرای فرایندهای جدید و آموزش فناوری نوین .

۶ – متدولوژی مهندسی مجدد داونپورت و شـــورت(Davenport & Short,1990)
۶-۱- چشم‌انداز: توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرایند .
۶-۲- تشخیص: تشخیص فرایندهایی که نیاز به طراحی مجدد دارند .
۶-۳- درک: درک فرایندهای موجـود و اندازه‌گیری آنها .
۶-۴- تشخیـص: تشخیص قابلیتـها و نیازسنجــی های IT .
۶-۵- طراحی نمونه اولیه: طراحی نمونه اولیه فرایندهای جدید .

۷ – متدولوژی مهندسی مجدد هاریسون و پرات (Harrison & Pratt,1993)
۷-۱- انتخاب مسیر: انتخاب مسیر و تنظیم جهت برای تلاشهای مهندسی مجدد .
۷-۲- الگوبرداری: تجزیه‌وتحلیل فرایندهای موجود و ارزیابی فرایندها در برابر مشتریان والگوبرداری .
۷-۳- چشم‌انداز فرایندها: خلق چشم‌انداز برای فرایندهای آینده .
۷-۴- حل مساله: تشخیص بهبودهای انفجاری و شناخت راه‌حل برای حالات مختلف تغییر .
۷-۵- برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی جامع برای بهبود فرایندها .
۷-۶- اجرا: اجرای برنامه‌ریزی مهندسی مجدد .
۷-۷- بهبود مستمر: بهبود مستمر فرایندها و انعکاس اندازه‌گیری عملکرد .

۸ – متدولوژی مهندسـی مجدد بارت (Barrett, 1994)
۸-۱- دوران نهفتگی: انتخاب اعضای تیم ، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطلاعات .
۸-۲- تفکر هدفمند: تشخیص فرصتهای بهبود و راهکارهای جایگزین طراحی مجدد فرایندها .
۸-۳- کشف حقیقت: انتخاب روش اجرایی، انگیزش تیم و تعهد .
۸-۴- آزمایش و یادگیـری: شروع آزمایش با نمونه‌های اولیه فرایندهای پیشنهاد شده .

۹ – متــدولوژی مهنــدسی مجدد کتینـــــگر (Kettinger,1997)
۹-۱- چشم‌انداز: استقـرار تعهد مدیریت و چشم‌انداز، کشف فرصتهای مهندسی مجدد، تشخیص اهرمهای فناوری اطلاعات، انتخاب فرایندها برای طراحی مجدد .
۹-۲- اقدامات اولیه: اطلاع‌رسانی به عناصر سازمان، سازماندهی تیم مهندسی مجدد، برنامه‌ریزی پروژه، تشخیص مشتریان خارجی فرایند، نیازسنجی، تنظیم اهداف عملکرد .
۹-۳- تشخیص: مستندکردن فرایندهای موجود، تجزیه‌وتحلیل فرایندهای مجدد .
۹-۴- طراحی مجدد: تشخیص و تجزیه‌وتحلیل فرایندهای جدید، تهیه نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرایندهای جدید، طراحی ساختار منابع انسانی، طـراحی و تجزیه‌وتحلیل سیستمهای اطلاعاتی .
۹-۵- نوسازی و احیا: سازماندهی مجدد قواعد مربوط به منابع انسانی، اجرای مولفه‌های سیستمهای اطلاعاتی، آموزش کاربران .
۹-۶- ارزیابی: ارزیابی عملکرد فرایندها، برنامه‌های بهبود مستمر .

۱۰ – متدولوژی مهندسی مجدد کوپرز و لیبرند (Coopers & Lybrand,1994)
۱۰-۱- تشخیـص: فرایندهای فعلی مشخص می‌شوند .
۱۰-۲- مدل کردن فرایندهای جاری: با مدل کردن فرایندهای جاری ، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص می‌شود .
۱۰-۳- انتخاب: راهکارهای جایگزین موجود جهت طراحی آزمایـش شده و بهترین آنها انتخاب مـی‌گردد .
۱۰-۴- اجرا: فرایندهای طراحی‌شده به اجرا گذاشته می‌شوند .

۱۱ – متدولوژی مهندسی مجدد تگزاس اینسترومنت (Texas Instruments)
۱۱-۱- آماده سازی .
۱۱-۲- درک و تشخیص .
۱۱-۳- طراحی مجدد .
۱۱-۴- اجرا .

۱۲ – متدولوژی مهندسی مجدد راسمن (Ruessemann,1994)
۱۲-۱- تعریف مساله و سازماندهی آن .
۱۲-۲- تجزیه‌وتحلیل فرایند ، تشخیص و طراحی مجدد .
۱۲-۳- اجرای فرایندهای جدید طراحی‌شده .

۱۳ – متـدولـوژی مهندسـی مجـدد کنــدور (Condore)
۱۳-۱- توسعه چشم‌انداز کسب‌وکار و اهداف فرایند .
۱۳-۲- درک فرایندهای موجود .
۱۳-۳- تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد .
۱۳-۴- تشخیص اهرمهای تغییر (فناوری اطلاعات) .
۱۳-۵- بکارگیری فرایندهای جدید .
۱۳-۶- عملیاتی کردن فرایندهای جدید .
۱۳-۷- ارزشیابی فرایندهای جدید .
۱۳-۸- بهبود مستمر .

۱۴ – متدولوژی مهندسی مجدد ابلنسکی (Obolenesky,1994)
۱۴-۱- بدانید که چه می‌خواهید: درک نیاز و دگرگون کردن، تحلیل ذینفعان کلیدی و نیازهای آنان، چارچوبی برای موفقیت .
۱۴-۲- برنامه‌ریزی کنید: تهیه رئوس برنامه پیشنهادی، فرایند برنامه‌ریزی .
۱۴-۳- اجرا کنیـد: تکنیکهای فنی، تکنیکهای فرهنگی .
۱۴-۴- سنجـش و ارزیابی برنامه‌ریزی دگرگونی: کنترل و بازیابی عملیات، کنترل نتایج .
۱۴-۵- دستیابی به دگرگونی مداوم

دیترژنت ها چیست

کرم ها چیست؟ - انواع کرم های پهن، لوله ای و حلقوی . - دیترژنت ها چیست ,کرم ها چیست؟ دسته ای از بی مهرگان که دارای بدنی نرم، دراز و بدون اسکلت هستند، کرم ها هستند. این گروه از جانوران ساده و بدون ضمائم بوده و دارای دهان، روده و مقعد هستند. بدن آن ها نیز کشیده بوده و به دلیل بزرگی گروه آن ها، به . نقدینگی چیست؟ | آشنایی کامل با این مفهوم . 2021-11-16 · نقدینگی چیست؟ به طور کلی امروزه یکی از مهم‌ترین معیارهای اندازه‌گیری، نقدینگی است. نقدینگی برای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاست‌گذاری اقتصادی است. مفهوم کلی نقدینگی به معنای حجم تمامی اسکناس‌ها و اعتبارات .

کوکی چیست؟ چرا و چگونه کوکی را غیر فعال و پاک .

2022-2-16 · حتماً شما هم تا کنون نام Cookie را شنیده اید و شاید از خود پرسیده باشید که کوکی چیست و چرا در مرورگرها استفاده می‌شود؟ در فضای وب حرفهای درست و نادرست بسیاری درباره کوکی ها وجود دارد

دیتاسنتر مطمئن | ویژگی ها و خصوصیات مرکز داده .

دیتاسنتر مطمئن در این دوران دیتاسنترها تبدیل به محلی برای اطلاعات کسب و کارهای مهمی شده اند که شرکت ها روزبه روز سرورهای بیشتری در آن قرار می دهند تا میزبان داده های بیشتری شوند، تا جایی که برخی مطالعات نشان می دهد .

هش و هش ریت چیست و چه کاربردی دارند؟ - خانه سرمایه

2022-3-25 · هش (Hash) چیست؟ هش تابعی است که ورودی از حروف و اعداد را به یک خروجی رمزگذاری شده با طولی ثابت تبدیل می‌کند. توابع hash در سرتاسر اینترنت به منظور ذخیره ایمن کلمه عبور، یافتن سوابق تکراری، ذخیره سریع و بازیابی اطلاعات و .

Protocol چیست ؟ و در شبکه چه مفهومی دارد؟ - پایگاه .

2 天前 · پروتکل http چیست؟ HTTP: پروتکل رایج وب سایت های اینترنتی و هاست های ارائه شده به مشتریان HTTPS: پروتکل رایج SSL در اینترنت برای سایت های امن FTP: پروتکل رایج انتقال فایل ها در محیط اینترنت IP: پروتکل تعیین مسیر و ارسال بسته های TCP / IP

میکروکنترلر چیست و انواع آن (بهترین و قوی ترین .

2022-3-28 · میکروکنترلر چیست ؟ میکروکنترلر ها جزء لاینفک سیستم های امبدد هستند. میکروکنترلر در واقع رایانه ای ارزان و کوچک در یک تراشه است که شامل یک پردازنده، یک حافظه کوچک و لوازم جانبی ورودی-خروجی قابل برنامه ریزی است.

شت کوین چیست و چطور شت کوین ها را تشخیص بدهیم .

2020-8-4 · شت کوین چیست و چطور شت کوین ها را تشخیص بدهیم؟. در جواب سوال اینکه شت کوین چیست باید در نظر داشته باشید که براساس داده‌های وب سایت‌ها، امروزه بیش از ۵۰۰۰ ارز دیجیتال و بیش از ۲۰,۰۰۰ نوع بازار .

موتور جستجو چیست؟ انواع موتور جستجوگر و .

2022-3-6 · دایرکتوری‌ها یکی از انواع موتور جستجو است که اطلاعاتی شامل کسب‌وکارها، فعالیت‌ها و غیره را بر اساس دسته‌بندی خاصی که دارند، ذخیره می‌کند. یکی از نمونه این سایت‌ها را می‌توان یاهو نام برد.

ترموستات چیست؟ — به زبان ساده – فرادرس - مجله‌

ترموستات چیست؟. — به زبان ساده. بدون شک امروزه باید برای کنترل دمای خانه از وسیله‌ای استفاده و دمای مطلوب را روی آن تنظیم کنیم. این وسیله «ترموستات» (Thermostat) یا دماپا نامیده می‌شود. ترموستات .

کرم ها چیست؟ - انواع کرم های پهن، لوله ای و حلقوی .

کرم ها چیست؟ دسته ای از بی مهرگان که دارای بدنی نرم، دراز و بدون اسکلت هستند، کرم ها هستند. این گروه از جانوران ساده و بدون ضمائم بوده و دارای دهان، روده و مقعد هستند. بدن آن ها نیز کشیده بوده و به دلیل بزرگی گروه آن ها، به .

بنچ مارکینگ چیست؟ و انواع الگوبرداری در تحلیل ها

2021-8-17 · بنچ مارکینگ راهی برای سنجش و مقایسه محصولات، فرایندها و … شرکت، با سازمان هایی که در این موارد به عنوان رهبران صنعت شناخته می شوند. معرفی انواع الگوبرداری تحلیل بنچ مارکینگ دلایل زیادی دارد از جمله می توان به موارد زیر .

Protocol چیست ؟ و در شبکه چه مفهومی دارد؟ - پایگاه .

2 天前 · پروتکل http چیست؟ HTTP: پروتکل رایج وب سایت های اینترنتی و هاست های ارائه شده به مشتریان HTTPS: پروتکل رایج SSL در اینترنت برای سایت های امن FTP: پروتکل رایج انتقال فایل ها در محیط اینترنت IP: پروتکل تعیین مسیر و ارسال بسته های TCP / IP

پروفرما یا پیش فاکتور PROFORMA INVOICE چیست؟ - ایمن تجارت .

2022-3-28 · پروفرما یا پیش فاکتور سندی است که توسط فروشنده صادر می گردد و مندرجات آن شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد کالا و قیمت کل، شرایط پرداخت، زمان تحویل کالا، مدت اعتبار پروفرما، مبدا کالا .

کراش داشتن یعنی چه؟ معنای کلمه کراش چیست .

کراش داشتن یعنی چه؟ معنای کلمه کراش چیست؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با عنوان کراش داشتن یعنی چه در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .کراش داشتن یکی از اصطلاحاتی است که انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ به تازگی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد .

مفهوم چارتیست (Chartist) چیست؟ - بورسینس

چارتیست‌ها می‌توانند در انواع بازارها حضور داشته باشند و به دلیل اینکه چارتیست فقط با قیمت و حجم معاملات سروکار دارد، بخش عظیمی از دانشی که برای تحلیل نیاز است در سایر بازارهای مالی نیز کاربرد خواهد داشت.

پلیمر چیست؟ انواع پلیمر و طبقه بندی انواع الگوبرداری در تحلیل ها کدامند؟ های مختلف .

2020-10-25 · پلیمر چیست؟ انواع دسته بندی های مختلف پلیمرها از لحاظ کاربرد، واکنش به حرارت، بلورینگی، خطی بودن، تاکتیسیته، منشا و مونومر انواع پلیمر و تعاریف پلیمر چیست؟ پلیمر یا بزرگ مولکول یا بسپار، مولکول های بسیار بزرگی است که .

دایرکت ادمین چیست؟ بررسی مزایا، معایب و قابلیت .

2020-7-21 · دایرکت ادمین چیست؟ دایرکت ادمین یک نرم‌افزار کنترل پنل هاست است. این نرم‌افزار به شما کمک می‌کند که با استفاده از یک رابط کاربری گرافیکی، به ‌آسانی سایت و هاست خود را مدیریت کنید.

مفهوم چارتیست (Chartist) چیست؟ - بورسینس

چارتیست‌ها می‌توانند در انواع بازارها حضور داشته باشند و به دلیل اینکه چارتیست فقط با قیمت و حجم معاملات سروکار دارد، بخش عظیمی از دانشی که برای تحلیل نیاز است در سایر بازارهای مالی نیز کاربرد خواهد داشت.

RSS چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

2019-12-31 · اطلاع رسانی اطلاعات و اخبار سایت‌ها از طریق RSS Feeds برای آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. اما واقعا RSS چیست و چطور باید از آن استفاده کنیم؟ همان‌طور که می‌دانید میلیون‌ها سایت در دنیا وجود دارند که توسط وردپرس پایه‌ریزی و .

یوکاریوت و پروکاریوت چیست؟ - تفاوت ها و شباهت .

برای این که با این سلول ها و تفاوت ها و شباهت های آن ها بیشتر آشنا شوید، این مقاله نشریه جهان شیمی فیزیک را همراهی کنید. فهرست مطالب فهرست مطالب : ۱- سلول چیست؟ ۲- سلول پروکاریوتی چیست؟ ۳ .

تعریف برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ انواع روش ها .

2020-3-22 · مقاله معرفی انواع روش ها و بهترین مدل برنامه ریزی استراتژیک چیست؟ مدلها و روشهای مکاتب مدیریت استراتژیک کدام است؟ ابزار، ارکان و چارچوب مدل های طرح ریزی و برنامه ریزی استراتژیک عمومی پورتر دیوید ماتریس bcg گروه بوستون ge .

توکن چیست ؟ — کاربرد و اهمیت به زبان ساده .

2020-10-25 · پلیمر چیست؟ انواع دسته بندی های مختلف پلیمرها از لحاظ کاربرد، واکنش به حرارت، بلورینگی، خطی بودن، تاکتیسیته، منشا و مونومر انواع پلیمر و تعاریف پلیمر چیست؟ پلیمر یا بزرگ مولکول یا بسپار، مولکول های بسیار بزرگی است که .

ترازنامه حسابداری (بیلان) چیست؟ معرفی اجزای .

2021-5-25 · تعریف ترازنامه حسابداری یا بیلان چیست؟. ترازنامه در حسابداری یکی از صورت های مالی اساسی است. نام دیگر ترازنامه، صورت وضعیت مالی هم هست و در زبان انگلیسی به آن Balance Sheet گفته می‌شود، در مواردی .

تسلیحات مافوق سرعت صوت چیست و کدام کشور‌ها .

2022-3-20 · تسلیحات فوق سرعت صوت چیست ؟‌ تسلیحات مافوق سرعت صوت می‌توانند در هر ثانیه مسافت بیش از ۱.۶ کیلومتر را طی کنند؛‌ از قابلیت مانور بالایی برخوردار اند و در زمان پرواز می توانند مسیر خود را تغییر دهند.

دیفای چیست؟ DeFi در بلاک چین و ارز دیجیتال به زبان .

علاوه بر این، بخاطر پتانسیل این برنامه‌ها، احتمالا شاهد معامله سهام شرکت‌ها در آینده از طریق این صرافی‌ها بین افراد خواهیم بود. ارتباط اتریوم با DeFi چیست ؟ اتریوم در حال حاضر پیشتاز DeFi است.

پیوت چیست؟ آموزش محاسبه نقطه پیوت در تحلیل .

2021-9-10 · دیسنترالند چیست ؟ همان‌ طور که در بالا نیز اشاره کردیم، دیسنترالند یک . آنها می‌توانند ساختمان‌ها و جاذبه‌های مختلف را در زمین‌های مجازی خود ایجاد کنند و از طریق آنها به درآمد .

ریسک چیست و انواع ریسک‌ کدام است؟

ریسک (Risk) چیست؟ زیان بالقوه و قابل اندازه‌گیری یک نوع سرمایه‌گذاری را ریسک می‌گویند. برخی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار عبارت است از: اعلام نشدن سود سهام، پایین بودن میزان سود هرسهم، کاهش قیمت هرسهم.

معماری هوش تجاری (هوش کسب و کار) چگونه است؟

بهتر است ابتدا با تعریف هوش تجاری شروع کنیم و سپس به بررسی اجزا و معماری هوش تجاری بپردازیم. با توجه به اینکه تعریف های زیادی در رابطه با هوش تجاری یا دقیق تر بگیم هوش کسب و کار ارائه شده، سعی می‌کنیم تا جایی که ممکن هست دید بهتری از این مفهوم را برای شما توصیف کنیم.

گاهی اوقات برای درک بهتر یک مفهوم، بهتر است از این شروع کنیم که آن مفهوم چه چیزهایی نیست…

گرچه خیلی از محصولات می توانند به پیاده سازی هوش تجاری کمک کنند اما هوش تجاری یک محصول نیست که شما آن را خریداری و نصب کرده و بعد از آن تمام مشکلات برطرف شود!

اگرچه ابزار ها و تکنولوژی‌های متنوعی در رابطه با هوش تجاری مانند ابزارهای ETL، ابزارهای مصورسازی داده ها و موتور دیتابیس‌های مختلف ارائه می شود اما هوش تجاری فقط تکنولوژی نیست!

قطعا یک متدولوژی مناسب برای پیاده سازی یک پروژه موفق هوش تجاری لازم است اما متدولوژی باید با راهکارهای فنی و تغییرات سازمانی ترکیب شود. پس هوش تجاری فقط یک متدولوژی هم نیست!

می توان گفت هوش کسب و کار مجموعه ای از همه این مفاهیم می باشد. در واقع BI یا هوش کسب و کار شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات در زمینه فرآیند های کلیدی کسب و کار است که منجر به تصمیم گیری و اجرا می‌شوند. این تحلیل ها باعث می‌شوند تصمیم گیری ها در سازمان هوشمندانه تر اتخاذ شوند و در نتیجه بهره وری و کارایی سازمان نیز افزایش می یابد. پس هوش کسب و کار شامل اطلاعات و تحلیل هایی است که:

  • در زمینه فرآیند های کلیدی کسب و کار می باشند.
  • در تصمیم گیری ها و در عمل استفاده می شوند.
  • منجر به بهینه سازی کارایی کسب و کار می شوند.

این مفهوم اولین اولین بار توسط موسسه گارنتر در سال ۱۹۸۹ با تعریف زیر عنوان شد:

“هوش تجاری یک عبارت چترگونه (Umbrella term) است شامل برنامه‌ها، زیرساخت‌ها، ابزارها و همچنین بهروش ها که امکان دسترسی به تحلیل اطلاعات را با هدف بهینه سازی فرآیند تصمیم گیری و اجرا فراهم می‌کند.”

بنابراین می توان گفت هوش تجاری مجموعه‌ای از فرآیندها، معماری و تکنولوژی‌هایی است که با تبدیل داده‌های خام به اطلاعات معنی‌دار، اقدامات کسب‌وکار سودآور را هدایت می‌کنند.

هوش تجاری مستقیما بر تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و اجرایی تاثیر دارد با استفاده از داده‌های تاریخی به جای فرضیات و احساسات درونی، به ما این امکان را می‌دهد تا بر اساس حقیقت تصمیم گیری کنیم.

ابزارهای هوش تجاری، با تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه‌ی گزارش‌ها، خلاصه‌ها، داشبورد، نقشه‌ها، چارت‌ها و نمودارها اطلاعات دقیقی در مورد ماهیت کسب و کار در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

الگوی مدل کسب و کار

شما در حال خواندن درس الگوی مدل کسب و کار از دوره‌ی راهنمای مدل تجاری هستید.

همه‌ی ما در زندگی‌مان آدم‌هایی را دیده‌ایم که بعضی ویژگی‌هایشان تحسین‌برانگیز بوده است و از آن ویژگی‌ها الگوبرداری کرده‌ایم. مثلاً:


بخش زیادی از آرزوها و اهداف‌مان برگرفته از آرزوها و اهداف دوستان و نزدیکان و الگوهای زندگی‌مان هستند.

با این اوصاف نه تنها مفهوم الگوبرداری را به‌سادگی می‌فهمیم که بارها از آن استفاده کرده‌ایم و احتمالاً شما هم موافقید که لازم نیست انسان‌ها شخصاً همه‌ی مسیرها را آزمایش کنند، بلکه می‌توانند با الگوبرداری از روش‌های دیگران، خیلی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به مقاصد مورد نظرشان برسند.

این قاعده فقط برای برنامه‌های زندگی و مسائل دانش‌بنیان نیست، بلکه در دنیای کسب‌وکار هم مصداق دارد و به وضوح می‌بینیم که برندهای موفقی مثل دیجی‌کالا و اسنپ از کمپانی‌های موفقی مثل آمازون و اوبر الگوبرداری شده‌اند.

در این درس از پترن یا الگوی مدل کسب و کار (Business Model Pattern) صحبت می‌کنیم. الگوهای کسب‌وکار، روش‌ها یا ویژگی‌هایی هستند که در کسب‌وکارهای دیگر وجود دارند (یا وجود داشته‌اند) و از آن‌ها برای کسب‌وکارمان الگوبرداری می‌کنیم. این الگوبرداری الزاماً به معنای تکرار روش‌ها نیست بلکه گاهی از آن‌ها الهام می‌گیریم و روش‌های مشابهی برای کسب درآمد، خلق ارزش، ارتباط با مشتریان و … طراحی می‌کنیم.

اجازه دهید که مقدمه را با یک تعبیر ساده‌ به پایان برسانیم:

بعضی الگوهای کسب و کار شبیه مدل مو هستند. شما از مدل موی دیوید بکهام ایده می‌گیرید و شبیه آن را برای موهایتان استفاده می‌کنید اما دیوید بکهام نمی‌شوید! در حقیقت بسیاری از ویژگی‌های اصیل شما حفظ می‌شود.

بعضی الگوهای دیگر شبیه مکاتب اخلاقی هستند، یعنی الگوبرداری از آن‌ها بخش زیادی از هویت و رفتارهایمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما هنوز هم ابتکار عمل داریم و استقلال‌مان حفظ می‌شود.

بیشتر الگوهای این درس از نوع اول هستند و می‌توانند در بسیاری از کسب‌وکارها به کار گرفته شوند (مثل فروش مستقیم) اما بعضی‌های دیگر به زیرساخت‌های ویژه‌تری نیاز دارند و روی تمام بخش‌های کسب‌وکار اثر می‌گذارند (مثل الگوی باز).

برای یادگیری بهتر، از فایل صوتی زیر استفاده کنید:

آیا می‌توانیم بیش از یک الگوی کسب و کار داشته باشیم؟

برای تعداد الگوهایی که استفاده می‌کنیم هیچ محدودیتی وجود ندارد و مثال ساده‌ی آن زندگی خودمان است که شاید بخواهیم از نظر پوشش و مدل مو شبیه یک بازیگر آقا یا خانم باشیم اما از نظر شغلی و ویژگی‌های مدیریتی مانند استیو جابز رفتار کنیم.

برای مدل کسب و کار هم می‌توانیم در بخش‌های مختلف از الگوهای مختلفی استفاده کنیم، مثلاً می‌توانیم برای ارتباط با مشتریان یک الگو و برای ساختار هزینه‌ها از الگوی دیگری استفاده کنیم.

مدل کسب و کار شرکت لوفتانزا ترکیبی از الگوهای مدل کسب و کار فروش مستقیم (Direct Selling)، فروش متقابل (Cross Selling)، فوق لوکس (Ultimate Luxury) و حراج (Auction) است.

چند نوع الگوی مدل کسب و کار وجود دارد؟

به تعداد تمام کسب‌و‌کارها و ویژگی‌هایشان و روش‌های مختلفی که استفاده می‌کنند الگوی مدل کسب و کار وجود دارد! اگر در بخش‌هایی از کسب‌و‌کار نوآوری داشته باشید و از روش‌های جدید استفاده کنید شما هم یک الگوی کسب و کار جدید به این فهرست طویل اضافه کرده‌اید.

در کتاب Business Model Navigator به ۵۵ الگوی مختلف اشاره شده است که می‌توانید با مراجعه به وبسایت مختص به آن، توضیحات‌شان را بخوانید:

با وجود این‌که تعداد بی‌شماری از الگوها وجود دارند اما الگوهای رایج و شناخته شده و پرتکرار زیاد نیستند.

نمونه‌هایی از رایج‌ترین الگوهای مدل کسب و کار

در ادامه با نه الگوی مدل کسب و کار آشنا می‌شوید که بسیار شناخته شده هستند. نگاه‌مان به این الگوها در حد مقدماتی است و پیاده‌سازی آن‌ها به بحث‌های مفصلی نیاز دارد که در چهارچوب این دوره نیستند.

۱- الگوی مدل کسب و کار فروش مستقیم (Direct Selling)

پترن یا الگو مدل کسب و کار فروش مستقیم یا Direct Selling

از یک الگوی شناخته شده و بسیار آسان شروع کردیم تا یادمان بماند که الگوهای مدل کسب و کار پدیده‌های عجیب و دور از انتظاری نیستند. در الگوی Direct Selling فروش به صورت مستقیم است و واسطه‌ها حذف می‌شوند یعنی در بلوک مشارکت‌های کلیدی (Key Partners) از واسطه‌های توزیع صرف‌نظر کرده و کانال‌های فروش‌ مستقیم مثل نمایندگی‌های انحصاری را جایگزین می‌کنیم.

معمولاً این الگو زمانی استفاده می‌شود که حجم فروش اندک و حاشیه‌ی سود زیاد باشد و برای بسیاری از کالاهای مصرفی قابل استفاده نیست چون هزینه‌ی ثابت استقرار شبکه‌ی پخش گسترده زیاد است و فقط برای حجم انبوه توجیه‌ اقتصادی دارد.

شرکت American Airlines مثال خوبی از این الگوی مدل کسب و کار است که واسطه‌های فروش بلیط را برای افزایش سود‌ حذف کرده است و از طریق سایت خودش بلیط‌فروشی می‌کند، یا محصولات Swatch فقط توسط نمایندگی‌های انحصاری این شرکت فروخته می‌شوند.

۲- الگوی مدل کسب و کار رایگان یا فریمیوم (Freemium)

پترن کسب و کار فریمیوم یا رایگان (Freemium)

مطابق الگوی مدل کسب و کار فریمیوم، تمام یا بخشی از محصولات و خدمات به‌صورت رایگان عرضه شده و در آمد به یکی از روش‌های زیر حاصل می‌شود:

در حالت اول، علاوه بر امکانات رایگان، بعضی خدمات یا امکانات دیگر هم عرضه می‌شوند که مشمول هزینه هستند؛ مثلاً:

در مجله‌ی الکترونیکی هاروارد بیزینس می‌توانید تعداد محدودی از مقالات را بخوانید (مثلاً ماهی ده مقاله) اما برای دسترسی نامحدود باید عضویت ویژه داشته باشید.

در ویکی‌تولید هم از فریمیوم استفاده می‌کنیم اما محدودیتی برای دفعات مطالعه نداریم، بلکه بعضی مقالات به کلّی رایگان و بعضی‌های دیگر به کلّی مشمول هزینه هستند.

در بازی‌های رایانه‌ای مثل Call Of Duty یا Clash Royale برای نصب بازی از شما پول نمی‌گیرند اما برای سفارشی‌سازی کاراکترها یا رشد سریع‌تر می‌توانید ‌Gem بخرید.

در بسیاری از سایت‌ها یا نرم‌افزارهای رایگان به‌صورت مکرّر با تبلیغات مختلف روبه‌رو می‌شوید اما با پرداخت حق اشتراک تبلیغات حذف می‌شود. مثلاً کاربران عمومی یوتیوب محکوم به دیدن میان‌برنامه‌های تبلیغاتی هستند یا در بعضی بازی‌های موبایل دائماً تبلیغات مختلف نمایش داده می‌شوند؛ اما با خرید نسخه‌ی اصلی بازی یا پرداخت حق اشتراک یوتیوب این تبلیغات آزاردهنده به پایان می‌رسند.

در حالت دوم، نوعی پلتفورم چندسویه داریم که خدمات آن برای بعضی از مشتریان رایگان و برای سایرین شامل هزینه است، مثلاً:

بخش زیادی از کاربران، به‌صورت رایگان، محتویات سایت‌های خبری را می‌خوانند اما گروه‌ دیگری هم وجود دارند که برای نمایش تبلیغات‌شان هزینه می‌کنند. در این حالت خوانندگان به‌صورت رایگان از خدمات سایت استفاده می‌کنند و تبلیغ‌دهندگان عامل درآمدزایی هستند.

در بعضی از سایت‌های پرمخاطب، نظرسنجی‌ها یا آزمون‌های مختلف برگزار می‌شود که منبع درآمد سایت هستند اما کاربران معمولی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

گاهی یک سایت رایگان است اما اطلاعات تماس مشتریان مثل نام و آدرس ایمیل و شماره تلفن آن‌ها را به شرکت‌های دیگر می‌فروشد؛ این مثال نوعی فریمیوم کثیف است مگر زمانی‌که مشتریان اجازه‌ی آن را صادر کرده باشند.

پیک‌های تبلیغاتی به‌صورت رایگان در اختیار عموم قرار می‌گیرند اما سودشان توسط تبلیغ‌کنندگان پرداخت می‌شود.

۳- الگوی طعمه و شکار (Bait and Hook)

الگوی کسب و کار طعمه و شکار

در این الگو برای شکار مشتریان طعمه‌گذاری می‌شود یعنی آن‌ها را با یک پیشنهاد جذاب و ارزشمند روبه‌رو می‌کنند که سود زیادی برای کسب و کار ندارد، یا حتی گاهی موجب ضرر می‌شود، اما مشتری بعد از شکار شدن هزینه‌های دیگری پرداخت می‌کند که کاملاً سودآور هستند.

مثال معروف و کلاسیک این الگو، تیغ‌های قابل تعویض ژیلت هستند که مشتریان بدنه‌ی تیغ را با قیمت مناسب می‌خرند و مدتی از تیغه‌ی همراه آن استفاده می‌کنند اما نهایتاً باید برای خرید تیغه‌های جدید اقدام کنند؛ قیمت تیغه‌های جدید نسبتاً گران‌ است و سود اصلی ژیلت از فروش آن‌ها حاصل می‌شود. مشتریان هم چون برای خرید بدنه پول داده‌اند، قیمت گران‌تر تیغه‌ها را می‌پذیرند تا از فیل سفیدشان محفاظت کنند.

مثال دیگر، پرینترهای جوهرافشان بودند که قیمت‌شان مناسب بود و مشتریان را شکار می‌کردند اما وقتی جوهرشان به پایان می‌رسید، مشتریان مبالغ زیادی را برای تعویض کارتریج پرداخت می‌کردند (گاهی تا ۶۰ درصد هزینه‌ی خرید). البته این ترفند در کشورمان ایران به جایی نرسید و خیلی از مشتریان به‌جای خرید کارتریج جدید، از شیوه‌هایی مثل شارژ مجدد کارتریج قدیمی استفاده می‌کردند و نهایتاً دستگاه را کنار می‌گذاشتند.

پس این نکته را اضافه می‌کنیم که موفقیت الگوی طعمه و شکار زمانی رقم می‌خورد که مشتریان از پشت پرده‌ی آن آگاه نباشند، وگرنه این کسب‌وکار است که طعمه‌ی مشتریان می‌شود.

توجه کنید که آشنایی با الگوهای مدل کسب‌وکار شبیه شنیدن داستان است، یعنی دو رویکرد پیش روی شما قرار دارد:

  • می‌توانید شنونده باشید و نکات کلّی داستان‌ها را به ذهن بسپارید.
  • می‌توانید شنونده و تحلیل‌گر باشید و به نحوه‌ی پیاده‌سازی الگوها در بوم مدل کسب‌وکارفکر کنید.

اگر از دریچه‌ی بوم مدل به الگوی طعمه و شکار نگاه کنیم، این الگو حدأقل دو ارزش مختلف دارد که یکی از آن‌ها به‌عنوان طعمه و دیگری به عنوان خوراک‌ بعدی مشتریان است. ارزش اول مزایای زیادی برای مشتریان و مزایای کمتری برای کسب‌وکار دارد اما زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که مشتریان از این مزایا آگاه شوند؛ پس کانال‌هایی که برای فازهای اول و دوم ارتباط با مشتریان استفاده می‌شوند از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. ارزش دوم مزایای کمتری برای مشتریان و مزایای بیشتری برای کسب‌وکار دارد و زمانی مشتریان را جذب می‌کند که اولاً در قیمت‌گذاری دقت شده باشد و دوماً تدابیر ویژه‌ای برای ارتباط با مشتریان در نظر گرفته شود.

احتمالاً برای اجرا شدن آن‌چه گفتیم باید بودجه‌ی مناسبی به برنامه‌های تبلیغاتی اختصاص داده شود و اجرای کمپین‌های تبلیغاتی به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی انتخاب شود. از طرفی شناخت خواسته‌های بازار هدف و الگوهای مصرف‌شان اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی منابع دارد و می‌تواند یکی از گزینه‌های منابع کلیدی (با عنوان اطلاعات بازاریابی مشتریان) یا یکی از گزینه‌های فعالیت‌های کلیدی (جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات بازاریابی) باشد.

این توضیحات بدیهی را برای الگوهای دیگر تکرار نمی‌کنیم، اما بهتر است از همین شیوه برای خواندن سایر الگوها استفاده کنید تا ذهن آماده‌تری برای استفاده از آن‌ها داشته باشید.

۴- الگوی مدل کسب و کار مبتنی بر اضافه کردن (Add on)

الگوی مدل کسب و کار Add on

این الگو تا حد زیادی شبیه فریمیوم است و نشانه‌هایی از طعمه و شکار هم در آن دیده می‌شود، بدین‌صورت که بخشی از مزایا با قیمت کم یا حتی رایگان عرضه می‌شوند اما مشتریان می‌توانند مزایای جذاب دیگری هم به آن‌ها اضافه کنند. روشن است که درآمد اصلی کسب‌وکار از بخش دوم حاصل می‌شود. مثلاً بعضی نرم‌افزارهای تدوین ویدئو قیمت کمی دارند یا رایگان هستند اما کاربر می‌تواند با پرداخت هزینه‌ی اضافی، بعضی ابزارها و امکانات ویژه را اضافه کند. یا قراردادن تبلیغ در سایت‌هایی مثل باما، دیوار یا پونیشا رایگان است اما می‌توانید با پرداخت هزینه‌ی اضافه، تبلیغات خود را در جایگاه بهتری نمایش دهید.

یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های دو الگوی ‌Adds on و طعمه و شکار در وابستگی مشتریان به خدمات یا محصولات بعدی است. در الگوی ‌ Adds on محصول بدون اضافه کردن ویژگی‌های بعدی قابل استفاده می‌ماند اما در طعمه و شکار، ادامه‌ی برخورداری از مزایا فقط با پرداخت هزینه‌های بعدی امکان‌پذیر می‌شود.

این الگوی جذاب در محصولات دیجیتال کاربرد زیادی دارد و این فرصت را فراهم می‌کند که افراد بیشتری با محصولات و خدمات کسب‌وکار آشنا شوند، اما در دنیای غیردیجیتال هم کارآیی دارد. مثلاً بعضی شرکت‌های خودروسازی بخش زیادی از امکانات خودرو را حذف می‌کنند تا قیمت آن به حدأقل برسد، سپس فهرست جذابی از ابزارها و امکانات مختلف در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد تا موارد دلخواه‌شان را به خودرو اضافه کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.